Menu Zamknij

bash.org.pl reader

Pierwszy z cyklu odgrzebany program – czytnik losowych cytatów z bash.org.pl. Zrodził się z potrzeby – przy przeglądaniu losowych tekstów na samej stronie polskiego bash’a to co mnie denerwowało to przede wszystkim reklamy oraz zmieniający pozycję w trakcie ładowania witryny przycisk losowy. Rozwiązanie? Prosta aplikacja w niechlujnym C#. Jak pomyślał, tak zrobił.
Jedyne, co warte uwagi w samym algorytmie to metoda ściągająca zawartość strony i wyświetlająca ją tak jak przeglądarka: znaczniki
, < i inne na graficzne odpowiedniki.

Główny kod to kilka metod:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;

namespace Bash.org.pl_Reader
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private string http_req(string s)
    {
      // used to build entire input
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      // used on each read operation
      byte[] buf = new byte[2048];
      // prepare the web page we will be asking for
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(@s);
      // execute the request
      HttpWebResponse response = null;
      try { response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); }
      catch { MessageBox.Show("Błąd połączenia sieciowego!!!"); return "-----"; }
      // we will read data via the response stream
      Stream resStream = response.GetResponseStream();
      string tempString = null;
      int count = 0;
      do
      {
        // fill the buffer with data
        count = resStream.Read(buf, 0, buf.Length);
        // make sure we read some data
        if (count != 0)
        {
          // translate from bytes to ASCII text
          tempString = Encoding.UTF8.GetString(buf, 0, count);
          // continue building the string
          sb.Append(tempString);
        }
      }
      while (count > 0); // any more data to read?

      // print out page source
      return sb.ToString();
    }
    public string wyciagnijTekstOdID(string ID)
    {
      string zawartosc = http_req("http://bash.org.pl/" + ID + "");
      if (zawartosc == "-----") zawartosc = "----- error !!! -----";
      else if (zawartosc.IndexOf("Nie znaleziono") != -1) zawartosc = "----- error 404 -----";
      else
      {
        string numer = zawartosc;
        numer = numer.Substring(zawartosc.IndexOf("bash.org.pl: cytat "));
        numer = numer.Substring(27);
        numer=numer.Substring(0, numer.IndexOf(""));
        lista.Items.Add(numer);
        numertext.Text = numer;     
        zawartosc = zawartosc.Substring(zawartosc.IndexOf("
") + 45); zawartosc = zawartosc.Substring(0, (zawartosc.IndexOf("
"))); //podmianki zawartosc = zawartosc.Replace("\n", ""); zawartosc = zawartosc.Replace("\r", ""); zawartosc = zawartosc.Replace("
", "\r\n"); zawartosc = zawartosc.Replace("
", "\r\n"); zawartosc = zawartosc.Replace("<", "<"); zawartosc = zawartosc.Replace(">", ">"); zawartosc = zawartosc.Replace(""", "\""); zawartosc = zawartosc.Replace(" ", " "); zawartosc = zawartosc.Replace("&", "&"); zawartosc = zawartosc.Replace("'", "'"); zawartosc = zawartosc.Replace("§", "§"); zawartosc = zawartosc.Replace("¦", "|"); zawartosc = zawartosc.Replace("µ", "µ"); zawartosc = zawartosc.Replace("‰", "‰"); zawartosc = zawartosc.Replace("®", "®"); zawartosc = zawartosc.Replace("©", "©"); zawartosc = zawartosc.Replace("'", "'"); } return zawartosc; } string losujTekst() { string tekst = wyciagnijTekstOdID("random"); return tekst; } public int licznikPermanentny = 0; private void losujButton_Click(object sender, EventArgs e) { tekst.Text = losujTekst(); licznikPermanentny++; numertekst.Text = licznikPermanentny.ToString(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { tekst.Text = "___"; } private void idzDoWybranego_Click(object sender, EventArgs e) { tekst.Text = wyciagnijTekstOdID(lista.SelectedItem.ToString()); tabControl1.SelectTab(0); } private void doSchowka_Click(object sender, EventArgs e) { Clipboard.SetText("http://bash.org.pl/" + numertext.Text); } } }

Link do kompletnego projektu wraz z designerem (licencja -„róbta co chceta”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *