Menu Zamknij

Skrypt do zmiany domyślnego interpetera Pythona

Python w 2008 roku doczekał się kamienia milowego – wersji 3.0 (Py3K), która jest kompletnie wstecznie-niezgodna z 2.x. Obecnie w użyciu stabilnym jest 3.3. Warty przeczytania dokument znajduje się na oficjlalnej Wiki – http://wiki.python.org/moin/Python2orPython3. Najprościej wskazać różnicę w echo – w 2.7 była to niemal dyrektywa, teraz echo stał się funkcją – stąd:

echo "witaj świecie w Pythonie 2.7 - działam bez nawiasów";
echo("witaj świecie w Pythonie 3.0 - potrzebuję nawiasów");

Dwa lata temu deweloperzy Arch Linuxa postanowilicalowicie przejść na v3 (https://www.archlinux.org/news/python-is-now-python-3/). Skutkuje to pewnymi problemami z niekatualizowanymi skryptami. Ponieważ trzymane są obie binarki (python3.3 i python2.7) wszystko można ładnie zorganizować symlinkami.

Kiedy pojawia się poblem najlepiej byłoby wykonać jakieś polecenie, które samo zmieni symlinka. I oto jest skrypt, nawet nieźle zabezpieczony:

#!/bin/bash
help(){
 echo "**Toggle Python version by DS**"
 echo " Switches used interpreter by changing links in /usr/bin - needs root"
 echo " Usage: $0 [2,3]"
}

check_symlink(){
 if [ ! -h /usr/bin/python ]
 then
  echo "ERROR: in your environment /usr/bin/python is not symlink!"
  echo "ERROR: to prevent serious damage program aborted"
  exit
 fi
}
check_error(){
#checks if last command returned error end stops script on it
 if [ $? -ne 0 ]
 then
  echo "ERROR";
  exit
 fi
}

toggle2(){
 check_symlink
 sudo rm /usr/bin/python
 check_error
 sudo ln -s /usr/bin/python2.7 /usr/bin/python
 check_error
 echo "OK, now default Python is ver 2";
}
toggle3(){
 check_symlink
 sudo rm /usr/bin/python
 check_error
 sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
 check_error
 echo "OK, now default Python is ver 3";
}

if [ -z $1 ]
then
 help
elif [ $1 == "2" ]
then
 toggle2
elif [ $1 == "3" ]
then
 toggle3
else
 help
fi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *