Menu Zamknij

Ubijanie zawieszonych rzeczy: SSH, Telnet, Linux, vi, …

Niezbyt znane są komendy do ubijania zawieszonych połączeń SSH i Telnet a podpinanie się z innego terminala żeby wywołać killall -9 ssh jest mało profesjonalne.  Podobnie z innym oprogramowaniem. Dlatego wrzucam małe podsumowanie:

  • SSH: <Enter>, <Tylda ~>, <Kropka .>
    (warto zapoznać się w ogóle z dokumentacją kontroli SSH)
  • Telnet: <Ctrl>+<]>, „quit”
  • Linux: <SysRq>+REISUB
    (wciśnięty SysRq lub <Alt>+<PrtScr> i kolejno R (przełącza klawiaturę do trybu raw), E (SIGTERM do wszystkich procesów poza initem), I (SIGKILL do wszystkich procesów poza initem), S (synchronizuje dyski), U (przemontowuje dyski jako ro), B (wysyła rozkaz do CPU żeby zresetować komputer – wywołanie tylko tego może doprowadzić do utraty danych) – wszystkim zajmuje się debugger jądra więc zawsze powinno działać; jeśli nie mamy dostępy do fizycznego terminala można wysłać rozkazy pisząc je po kolei (jako pojedyncze znaki) do pliku  /proc/sysrq-trigger)
  • vi: <Esc> :wq! 
    lub bez zapisu: <Esc> :q!
    lub siłowo: <Ctrl>+<Z> a potem kill -9 $pid

Dodaj komentarz