Menu Zamknij

Odtwarzanie backupu MSSQL ze zdalnego serwera po sieci

MSSQL pozwala odtwarzać bazy danych z plików bak za pomocą kwerendy RESTORE DATABASE w TSQL lub zgrabniejszego cmdletu PowerShella Restore-SqlDatabase. Sęk w tym, iż ścieżka przekazywana jest relatywna dla samego silnika bazy danych i konetkstu użytkownika, który ją uruchamia – co na przykład oznacza że zamapowany na koncie operatora dysk sieciowy nie będzie dostępny.

Błąd w rozumowaniu objawia się takim komunikatem podczas próby odtwarzania backupu: Msg 3201, Level 16 Cannot open backup device. Operating system error 5(Access is denied.)

Jest to oczywiste jeśli pracujemy na przykład w SQL Server Management Studio, ale sqlcmd.exe i Restore-SqlDatabase bardzo przypominają unixowe podejście sugerujące że plik jest odczytywany lokalnie.

Posiłkując się dokumentacją cmdletu Restore-SqlDatabase można by zatem podstawić wartość parametru -BackupFile jako ścieżkę sieciową w rodzaju \\sever\\d$\backups\db.bak, ale w wielu domyślnych setupach nie jest to możliwe.

Żeby zdebugować tą sytuację pomocna jest pewna odpowiedź na StackOverflow, która rozbija dostęp do zasobu sieciowego na mapowanie. Jeśli dostaniemy System error 53 has occurred. The network path was not found. to najprawdopodbniej znaczy iż polityki grupowe windowsa są rozsądnie restrykcyjne (pewnym hintemjest pozycja z gpedita Network Security: Restrict NTLM: Outgoing NTLM traffic to remote servers, do której odniesienie znalazłem na technecie).

Error 53 podczas debugowania niedostępności ścieżki

Jednak istnieje obejście problemu – ticket kerberosowy i samo montowanie można obsłużyć z poziomu uzytkownika SYSTEM. Brzmi groźnie, ale jest nawet bezpieczne.

Potrzebny do tego jest psexec z pakietu PsTools od Microsoft Sysinternals (https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec). Jeśli zamapujemy dysk sieciowy z poziomu SYSTEMu to będzie on widoczny dla każdego użytkownika – także specjalnych kont serwisowych, które nie mają uprawnień do logowania, ale w kontekście tychże użytkowników. Zatem wystarczy zapewnić uprawnienia do udziału sieciowego dla silnika bazy danych i można samo wywołanie Restore-SqlDatabase opakować mapowaniem, jednocześnie nie martwiąc się że inny użytkownik będzie miał dostęp do czegoś czego nie powinien. Każdy użytkownik zobaczy „Disconnected Network Drive” na liście „Network Locations”, ale będzie on dostępny dla posiadających uprawnienia do oczytu zdalnej ścieżki, reszta dostanie „permission denied”.

Dysk S jest dyskiem zamontowany z konta SYSTEM, widok z konta lokalnego administratora

Przykładowo restore dancyh ze wstępu można to zrobić tak (przekierowanie do nulla jest potrzebne bo psexec nie za bardzo umie komunikować sukces):

C:\pstools\psexec.exe -s cmd /c "net use S: \\OTHER_DB_SERVER\d$\backups"  | out-null 

Restore-SqlDatabase -ReplaceDatabase -BackupFile S:\SOME_BACKUP_FILE.BAK -Database SOME_DB -ServerInstance SOME_DB_SERVER -RestoreAction Database

C:\pstools\psexec.exe -s cmd /c "net use s: /delete"  | out-null

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *