Menu Zamknij

Serwer nginx – minimalizowanie zbieranych danych w logach dostępu

Kończąc opisane dwa miesiące temu zmiany w polityce prywatności (https://blog.dsinf.net/2021/02/niedawne-ulepszenia-prywatnosci-uzytkownikow-blog-dsinf-net-i-foto-dsinf-net/), skończyłem projekt usuwania zbędnych danych z logów dostępu nginxa. Opiszę pokrótce gotowy fragment pliku konfiguracyjnego serwera i pokażę, jak skonfigurować Promtaila, żeby przetwarzał logi w nowym formacie.

W nginxie dyrektywa access_log (i często towarzysząca log_format) mogą być zdefiniowane na poziomie bloku http lub server. W moim wypadku są to globalne ustawienia dla wszystkich wirtualnych hostów i wygląda następująco:

map $remote_addr $remote_addr_anon {
 ~(?P<ip>\d+\.\d+\.\d+)\.  $ip.0;
 ~(?P<ip>[^:]+:[^:]+):    $ip::;
 127.0.0.1          $remote_addr;
 ::1             $remote_addr;
 default           0.0.0.0;
}

map $http_x_forwarded_for $http_x_forwarded_for_anon {
 ~(?P<ip>\d+\.\d+\.\d+)\.  $ip.0;
 ~(?P<ip>[^:]+:[^:]+):    $ip::;
 127.0.0.1          $http_x_forwarded_for;
 ::1             $http_x_forwarded_for;
 default           0.0.0.0;
}

log_format main 
 '[$time_local] $http_host '
 '$remote_addr_anon $http_x_forwarded_for_anon'
 '"$request" $status $body_bytes_sent';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

Format main zawiera absolutne minimum informacji przydatnych dla utrzymania serwera. Są to kolejno:

 • Czas requestu
 • Nagłówek Host z żądania, co przydatne jest, jeśli mamy kilka wirtualnych hostów w jednym logu
 • Adresy IP zdalnego hosta i z nagłówkaX-Forwarded-For, z których usunięto ostatni oktet
 • Metodę HTTP (np. GET, POST), ścieżkę URL żądania oraz wersję protokołu (np. HTTP/1.1)
 • Kod odpowiedzi
 • Ilość przesłanych bajtów odpowiedzi

Usunięcie ostatniego oktetu realizowane jest przez dyrektywy map. Gotowiec za: https://chriswiegman.com/2019/09/anonymizing-nginx-logs/

Warto zwrócić uwagę, że względem standardowego formatu logów nginxa nie kolekcjonujemy zbędnych:

 • Pełnych adresów IP
 • Nagłówka Referrer, co uniemożliwia śledzenie skąd użytkownik do nas trafił
 • Nagłówka User-Agent co anonimizuje używaną przeglądarkę

Jeśli używamy Promtaila do przekazywania logów do centralnego serwera przyda nam się zaktualizowany plik konfiguracyjny do parsowania linii logów:

scrape_configs:
- job_name: nginx_access
 static_configs:
 - targets:
   - localhost
  labels:
   hostname: "webserver.tld"
   job: nginx_access
   __path__: /var/log/nginx/access.log

 pipeline_stages:
 - match:
   selector: '{job="nginx_access"}'
   stages:
   - regex:
     expression: '^\[(?P<time_local>.*)\] (?P<http_host>[^ ]*) (?P<remote_addr_anon>[^ ]*) (?P<http_x_forwarded_for_anon>[^ ]*) "(?P<method>[^ ]*) (?P<request>[^ ]*) (?P<proto>[^ ]*)" (?P<status>[\d]+) (?P<body_bytes_sent>[\d]+)'
   - labels:
     http_host: 
     method:
     status:

Efektem zbierania logów przez Promtaila są takie oto dane widoczne w Loki:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *